Nabídka a ceník služeb

Nabízím služby profesionálního kouče rekvalifkovaného MŠMT ve škole Neuroleadership Group Praha. Jsem také členem International Coach Federation a ctím mezinárodní etický kodex stanovený ICF.

Dlouhodobé studium psychologie, zkoumání různých cest a přístupů jak co nejlépe porozumět lidské psychice a v neposlední řadě plejáda celé řady životních zkušeností, to vše mě přirozeně a zcela automaticky dovedlo k profesi koučky. Profesi, která pro mě znamená spojení velké záliby, životního poslání pomáhat lidem a neustále možnosti sebevzdělávání. 

 

"Paní Bártová mě mile překvapila. Nevěděla jsem vůbec do čeho jdu a úžasná zkušenost. Otevřelo mi to oči." Martina Z. (33 let, zubní laborantka, Jihlava)

 laying 40 years woman 14190209

První setkání (60 - 90 minut) je vždy zdarma. Na tomto setkání zjistíme vzájemné sympatie, koučovací chemii a pokud se dohodneme na následné spolupráci, uzavírá se koučovací dohoda a zakládá koučovací složka koučované osoby. 

SETKÁNÍ

     90 minut      850Kč/30

3x 90 minut   2.250 Kč/75

6x 90 minut   4.500 Kč/135€ 

SLYŠENÍ

     90 minut      750 Kč/20

3x 90 minut   1.950 Kč/47

6x 90 minut    3.900 Kč/84

IČ: 05412579 
 
 
"Měla bych z toho hlavu jako pátrací balon. Kouče nemůže dělat kde kdo. Paní Kláru mohu doporučit."Zuzana H. (63 let, výtvarnice, Praha)

 stock photo smiling ordinary mature woman in home interior 157391792

Částka musí být zaplacena nejpozději na konci prvního placeného setkání, v případě telefonického koučinku před domluveným slyšením na bankovní účet.

Další detaily se stanoví na úvodní informační schůzce zdarma, která k ničemu nezavazuje.

Co se týče slyšeného setkání, kromě Skypu je možný klasický telefonní hovor, případně používám i Whatsapp. Každá forma setkání má své. Slyšení bez fyzického kontaktu je ideální pro klientky, které chtějí zůstat anonymní se vším všudy, případně pro klientky z větší vzdálenosti či žijící v zahraničí. Při telefonickém spojení je naslouchání čistčí, intenzivnější, ale zase jsem ochuzena o vaše nonverbální projevy, které mohou také napovědět. Je jen na vás, co je vám příjemnější.